Xa teño conta Únete!
×

chat-icon Preguntas flash

×
  • Non tes notificacións novas

¿Cómo participar?

Escoitar. Sumar. Construír. Fagamos presente o futuro do noso país. Participas?

Se a túa resposta é si, estás no lugar axeitado. Nesta nova fase do proceso de escoita ti es o protagonista, animámoste a ser parte da construción colectiva do país coas túas propostas. Para participar, o primeiro que debes facer é rexistrarte e verificar o teu usuario. Unha vez dentro, poderás xestionar os teus datos persoais no panel de control, ademais de personalizar o teu avatar. Se representas un colectivo, podes reencher o rexistro cos datos da túa entidade.

Fase de propostas

A primeira fase deste proceso é a recollida de propostas cidadás. Para iso, é importante que saibas que Sumar ten como reto construír un programa para todo o país e pensando no futuro, un proxecto para os próximos 10 anos.

Para que a túa proposta sexa aceptada e pase á seguinte fase é preciso que dispoña da corrección axeitada para a conversa pública. Ben sexa achega ou crítica aos textos elaborados polos grupos de traballo, pero favorecedora dun debate construtivo. É importante que leas con atención os textos para ter en conta as reflexións e propostas do grupo, hai moito traballo e acordos detrás.

Fase de deliberación

Os grupos de traballo de Sumar teñen como reto ler cada unha das propostas que nos cheguen na primeira fase para favorecer o debate na fase de deliberación. Se hai propostas semellantes, serán agrupadas nunha soa. Aquí, os usuarios e usuarias poderán apoiar coa súa sinatura as propostas doutros membros da comunidade, así como achegar de forma construtiva posibles melloras a esas propostas. Os grupos de traballo irán revisando os vosos comentarios para incorporar aquelas achegas que melloren as propostas doutras persoas.

Fase de propostas definitivas

Unha vez rematada a fase de deliberación, os equipos técnicos e os grupos de traballo encargaranse de axuntar e sintetizar todas as propostas de maneira que queden recollidas da mellor maneira posible todas as achegas e comentarios realizados.

O resultado será unha serie de informes que reflictan as propostas realizadas a través deste proceso de participación. As súas conclusións integraranse aos documentos de cada sector para que a riqueza da participación e o diálogo sexan incluídos na proposta definitiva.

yolanda